Aktuálne je Google Ad Exchange (AdX) natívne prepojené s Google DFP a reklamné jednotky je možné vytvárať len v rozhraní Google DFP. Z toho vyplýva, že každý kto má prístup do Google AdExchange musí všetko zároveň spravovať cez DFP. V tomto prípade je primárne Ad Exchange v role Dynamic allocation a snaží sa vyplniť všetky nepredané impresie a zároveň súperiť s ostatnými objednávkami.

AdX funguje na princípe second-price auction. Vyhráva ponuka, ktorá ponúkla najviac, ale za cenu druhej ponuky plus jeden cent.

Príklad:

Cena najvyššej ponuky X: 5.8€
Cena druhej najvyššej ponuky Y: 0.3€

Víťaz v tomto prípade je ponuka Y a zaplatí 0.31€

Z toho vyplýva, že ak by bol price floor nastavený na 4€, tak by vyhrala stále ponuka X, ale za cenu 4.01€. Ak by ale najvyššia ponuka bola pod price floor, tak by impresia nebola predaná.

Medzi prvou a druhou ponukou je teda priestor na optimalizáciu.

Jedna z možných optimalizácií je napojenie druhého Ad Exchange a nastavením price floor v druhom AdX.

Pri tomto nastavení je možné uvažovať o nasledujúcej funkčnosti.:

Príklad 1:
Adx1:
Cena najvyššej ponuky X: 5.8€
Cena druhej najvyššej ponuky Y: 0.3€

Adx2:
Cena najvyššej ponuky X: 5.8€
Price floor: 4€.

Vyhrá Adx1 za cenu 4.01€

Príklad 2:
Adx1:
Cena najvyššej ponuky X: 1.8€
Cena druhej najvyššej ponuky Y: 0.3€

Adx2:
Price floor: 4€.

Pri tomto nastavení nie je žiadna ponuka nad price floor a Adx1 sa bude snažiť vyplniť prázdnu impresiu cez funkciu dynamic alocation.

(Daná implementácia vyplýva len z popisu funkčnosti DFP a ADX, nie je nikde ako odporúčanie priamo od Googlu. Výsledok optimalizácie je len na základe popisu funkčnosti prostredia DFP a jeho testovania a možností, ktoré ponúka)