Outstream je “game-changing” reklamný formát, ktorý si našiel obľubu u všetkých hráčov, ktorí rýchlo dokážu osloviť veľké publikum pomocou tohto kreatívneho formátu.

Prečo outstream?

Ak ste ešte nepočuli o outstream video reklame, nie ste sami. Podľa prieskumov len jedna tretina poskytovateľov v roku 2017 počula o outstream video formáte. Podľa niektorých štatistík (https://instapage.com/blog/what-is-outstream-video) 77% agentúr vraví, že tento nový formát je viac dôležitejší pre ich budúcich klientov.

Čo je to outstream video?

Outstream je reklama, ktorá nevyžaduje samotný video obsah. Je prehrávaná v samostatnom prehrávači, ktorý vie danú požiadavku a reklamu spracovať a nevyžaduje prítomnosť samotného videa. Tento formát otvára dvere publisherom, ktorí nemajú vlastný video obsah.

Outstream reklamu v proads.space nazývame in-text reklama, pretože sa nachádza v samotnom texte stránky a zobrazuje sa v článku pri čítaní.

Tu je príklad outstream reklamy, ktorá je ukotvená k pravému dolnému rohu obrazovky.

Outstream reklama myslí aj na užívateľa aj na zadávateľa tejto reklamy.

Aby nebolo znepríjemnené prezeranie samotného obsahu stránky, je táto reklama spustená až keď sa jej časť nachádza vo viditeľnej ploche užívateľa, a to minimálne 50%. Ak nastane situácia, kedy sa viac ako 50% reklamnej plochy dostane mimo viditeľnú plochu obrazovky, reklama sa automaticky pozastaví. Samozrejmosťou je aj spustenie reklamy bez zvuku, aby užívateľa nerozptyľovala.

Prečo outstream video? Prečo nie?

Do roku 2019 sa očakáva, že online videá budú generovať 15,4 miliárd dolárov.
Veľkí vydavatelia ako napríklad BuzzFeed už teraz generujú viac ako 50% zárobkov z online videa a v nasledujúcich rokoch sa to zmení až na 75%.

Pred príchodom outstreamu boli vydavatelia bez video obsahu obmedzení a inzerenti mohli spúšťať kampane len na stránkach kde sa nachádzal video obsah, ako napríklad YouTube.

S príchodom outstream reklamy môžu vydavatelia zobrazovať túto reklamu aj bez samotného videa.

Táto reklama je rovnako menej rušivá – ak sa vám nepáči, môžete scrollovať stránku ďalej a ona sa pozastaví.

Výhody outstream reklamy:

 • Je pre všetkých publisherov aj bez video obsahu
 • Nie je potrebný vlastný player pre video
 • Jednoduchá implementácia na web: outstream player si nájde svoje miesto
 • Inzerenti platia iba ked je ich video prezerané. Ak užívatel scrolluje stránku nižšie, je video zastavené
 • Reklama sa zobrazí len keď sa zaregistruje akcia užívateľa
 • Inzerenti platia iba ak je ich video videné minimálnu dobu.

Nevýhody outstream reklamy:

 • Je stále tažké nakupovať outstream plochy. Neexistuje jednotný trh
 • ROI je ťažké merať, inzerenti platia za prezretie videa a nie za návštevu na ich web
 • Inzerenti zle navrhujú video kreatívy, neberú ohľad na to, že reklama nebude pred video obsahom
 • Keďže je to nový formát, je tažko využiť jeho plný potenciál
 • Nie všetci inzerenti berú pri návrhu ohľad, že ich zvuk je vypnutý.

Prečo nemá outstream už každý?

 • Jeho zavedenie si vyžaduje špeciálny outstream player ako je ten od nás – proads.space outstream player. Vyžaduje si to tím developerov a tisícky hodín vývoja
 • Inzerenti nakupujú na špeciálnom mieste, ktoré nie je bežne dostupné
 • Video reklama vyžaduje uloženie veľkého množstva dát pre samotné video a konvertovanie do množstva formátov a rozlíšení pre optimálne doručovanie
 • Optimalizácia zobrazovania pre všetky možné typy zariadení je komplikovaná.

Ako začať s outstreamom:

Vyplnením registračného formulára na našej stránke, kde vás prevedieme celým procesom nasadenia tohto formátu na Váš web.