Google Adsense je jednou z top sietí, ktorá umožňuje “publisherom” využiť online reklamný priestor. Jedným z hlavných dôvodov je aj to, že zobrazuje obsah top siete Adwords, ktorá slúži na zadávanie požiadaviek na zobrazovanie reklamného obsahu.

Existuje viacero spôsobov, ako je tieto výnosy možné optimalizovať.

Adsense, ako aj iné siete, funguje na princípe second-bid auction. To znamená, že cenou, ktorú získate, nie je maximálna ponúkaná cena, ale cena druhej najvyššej ponuky, navýšená o jeden cent.

Príklad:
Užívateľ príde na cieľový web, kde sa zobrazí reklamný banner od zadávateľa xxx. Predtým, ako došlo k tomuto zobrazeniu, prebehla aukcia na danú impresiu. Aukcia mohla prebiehať takto:

 • Zadávateľ xxx – ponúka cenu 1€
  Zadávateľ yyy – ponúka cenu 0.5€
  Zadávateľ zzz – ponúka cenu 0.1€

V tomto prípade vyhrá zadávateľ xxx, ktorý ponúka v dražbe najvyššiu cenu, no nezaplatí za ňu ponúkanú cenu, ale cenu, ktorú ponúka zadávateľ yyy, navýšenú o jeden cent. V tomto prípade to bude 0.51€.

Medzi touto prvou a druhou cenou nastáva priestor pre optimalizáciu. V tomto článku sa nebudeme baviť o optimalizácii pomocou možností, ktoré sa nachádzajú v ponuke Adsense, ako je voľba textových alebo grafických reklám, optimálna veľkosť, formátovanie textových reklamných plôch a podobne.

Cieľom tohto článku je poukázať na iné spôsoby optimalizácie, ktoré zahŕňajú:

  • Optimalizáciu pomocou zapojenia do siete Google AdExchange
   Optimalizáciu pomocou zapojenia do ďalších RTB systémov
   Otimalizáciu pomocou Header Biddingu
   Optimalizáciu pomocou integrácie DFP servera

Využitie popísaných možností môže s vysokou pravdepodobnosťou priniesť zvýšenie výnosov reklamného priestoru (maximalizácia výnosu impresie).

Samozrejme, každá integrácia si vyžaduje špecifické nastavenie, otestovanie a nasadenie. Rovnako do daných systémov nie je možné zapojiť sa len tak. Sú určené pre veľkých publisherov, agentúry a platformy ako proads.space, ktorá umožňuje zapojenie sa do týchto systémov.

Zapojením do ďalších reklamných sietí sa zvýši konkurencia o daný reklamný priestor (impresiu) a to je to, čo je cieľom tejto optimalizácie. Viac účastníkov live dražby zvýši predajnú cenu.

Záver:
Zapojenie ďalších systémov do dražby o ponúkané reklamné plochy, prinesie zvýšenie konkurencie, čoho dôsledkom je vyšší výnos z predanej plochy.

Články k téme:

 • Čo je RTB systém – pripravujeme
  Čo je DFP server – pripravujeme
  Čo je Header Bidding – pripravujeme
  Čo je Google AdExchange – pripravujeme
  Čo je proads.space – pripravujeme