Dodatočné informácie pre nasadenie


 

Pozícia:

Kód pre inicializovanie proads.space knižnice je potrebné vložiť pred </head>. Keďže proads.space podporuje aj Header Bidding, je vhodné umiestniť kód s čo najvyššou prioritou v pozícii ostatných kódov v head sekcii.

Načítanie knižnice:

Knižnica je načítaná synchrónne, pričom ďalšie knižnice sú načítané asynchrónne. Knižnica je načítaná z CDN serverov a z najbližšieho datacentra pre čo najrýchlejšie načítanie.

Rýchlosť načítania z jednotlivých krajín meraná pomocou pingdom.com

 • Štokholm – Švédsko:

 • Melbourne – Austrália:

 • New York City – USA:

 • San Jose – USA:

 

Kód je univerzálny pre každú doménu/subdoménu. Povolenie na používanie je zabezpečené povolením na strane proads.space.

Kód do sekcie HEAD, pred </head>:

 • Úspešné nasadenie kódu sa prejaví zobrazením hlášky: “proads.space script has been loaded successfully. More info: https://proads.space” a zobrazením aktuálnej produkčnej verzie, ktorú používate Pripravuje sa
  Zobrazenie úspešného načítania knižnice v console.
  Návod ako si zapnúť konzolu, je možné nájsť TU.
 • Úspešné nasadenie je možné otestovať aj pomocou špeciálneho parametra, ktorý je potrebné vložiť do url stránky: ?pa_action=check
  Ak je script nasadený úspešne, zobrazí sa vám panel o úspešnom nasadení scriptu
  Príklad: https://proads.space?pa_action=check
  obrázok sa pripravuje
 • Pri móde “pa_action=check” sa tiež zobrazí reklamná jednotka, ktorá slúži na otestovania nasadenia na webe. Jej vypredanosť je 99% a jedná sa o demo jednotku, ktorá nie je platená. Slúži len na otestovanie funkčnosti nasadenia.

Príklad:

Nové funkčnosti:

Nové funkčnosti sú dostupné len webom zapojeným v Beta testovaní. Aktuálna beta verzia sa môže odlišovať od aktuálnej produkčnej verzie, ktorú používate.

Funkcie knižnice proads.space umožňujú manuálne definovať, kde sa má reklama inicializovať, i keď pri niektorých formátoch je nastavený auto-placement (reklama sa zobrazí len na základe povolenia na našej strane na základe žiadosti od zákazníka).

Pri ručne definovanom mieste je potrebné na dané miesto umiestniť špeciálny tag. Ten sa pre konkrétny typ jednotky môže líšiť.

Príklad pre in-text outstream reklamnú jednotku pri ručnom definovaní, kde sa má zobraziť.

Tento tag definuje špecifické miesto, kde sa reklama zobrazí. Ak sa na stránke daný tag nenachádza, k zobrazeniu reklamy nedôjde (výnimka je len auto-placement).

Takto si je možné určiť, na ktorých stránkach sa jednotka má zobraziť, a na ktorých sa nemá zobraziť. Rovnako je takto možné danú jednotku vypnúť – odstrániť tag zo stránky bez nutnosti odstránenia kódu v head, ktorého odstránenie by mohlo spôsobiť nefunkčnosť iných reklám.

Pri Auto-Ads (reklamy zobrazované v auto-placement-e), dochádza k automatickému zobrazeniu reklamy bez nutnosti vkladania ďalšej časti kódu na stránku. Auto-Ads využívajú neštandardné priestory a zobrazujú sa mimo obsah stránky, preto ich miesto nie je potrebné definovať.

Pri Auto-Ads je možné zakázať zobrazenia konkrétnej reklamnej jednotky na konkrétnej stránke (napr. homepage), alebo súboru stránok (napr. kategórie). Pre vypnutie automatického vkladania reklamy je potrebné na konkrétnu stránku umiestniť “reklamný tag” pre danú jednotku s pridaním parametra data-auto-insert=”0″.

Príklad vypnutia Auto-Ads pre InTextVideoAd:

Parameter data-auto-insert‘ vypne zobrazovanie konkrétnej reklamnej jednotky na stránke, kde je nasadený. Vhodné nasadenie je pred </body>.

Dôležité zmeny sú zapísané v logu TU:

Hláška 404 – Config sa nenašiel:

Config sa nenašiel

Aktuálne dostupné technológie pre optimalizáciu  Pripravuje sa.

Úprava nastavenia je možná pomocou formulára tu: (zadaj web, ID jednotky a novú konfiguráciu)

GDPR:

Knižnica proads.space neuchováva žiadne informácie ohľadom návštevníkov.
Cookies sú nastavované jednotlivými network partnermi. Ich zoznam je možné nájsť na hlavnej stránke TU.
Viac informácií ohľadom General Data Protection Regulation.

Knižnica proads.space obsahuje funkčnosť, ktorá umožňuje spustenie zobrazovania len užívateľom, ktorí na to dajú súhlas.
Primárne sú zobrazované nepersonalizované reklamy. Ak prevádzkovateľ webu má od používateľa súhlas na zobrazovanie personalizovaných reklám, je to možné nastaviť pomocou spustenia funkcie z proads.space JavaScript knižnice:

Pri zrušení súhlasu je možné vypnúť zobrazovanie personalizovaných reklám pomocou funkcie:

Tieto funkcie je potrebné spustiť pri súhlase používateľa a pri zrušení súhlasu používateľa.

Keďže knižnica proads.space sa načítava z nášho servera, je nám zasielaná aj IP adresa užívateľa. Tieto údaje sú uložené v serverovom logu a tento log je uchovávaný po dobu 3 dní a následne mazaný. Logy uchovávané poskytovateľom hostingu,VPS a dedikovaných serverov, sú uchovávané tak, ako nariaďuje zákon.

Viac informácií o nasadení na info@proads.space.

Formulár na odoslanie problému:

Pre nahlásenie problému urobte printscreen a odošlite ho pomocou formulára tu:

Pridaj print-screen problému

Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.