Natívne reklamné bloky

Natívne reklamné bloky proads.space Natívne reklamy proads.space sa skladajú z niekoľkých blokov usporiadaných tak, aby zapadli do dizajnu stránky. Pri každom bloku je možné definovať viaceré parametre zobrazenia a množstvo reklám. Ak v natívnom bloku nastane prázdna impresia (impresia nespĺňa kritéria), na jej mieste sa zobrazí článok z magazínu, kde je blok umiestnený.   Čo [...]